JURUSAN

TARBIYAH

·    Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
·    Pendidikan Guru Raudlatul Athfal (PGRA)

SYARI’AH & EKONOMI ISLAM

·       Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah)
·       Ekonomi Syari’ah (ESy)